Електромиография
»
Електромиография
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ е високо-специализирано апаратно изследване, което включва основно електроневрография за оценка проводимостта по нервите, иглена електромиография за оценка състоянието на мускулите, репетативна стимулация за оценка на нервно-мускулното предаване, някои допълнителни методи за изследване на рефлекси, тремор и други.

1/Изследване на нервната проводимост - се извършва с цел  изключването  или установяването на заболяване  на периферната нервна система. Изследването се провежда чрез прилагането на електрическа стимулация в различни точки по хода нервите (моторни,сетивни и смесени)  отвеждане и записване на съответните отговори.
2/Eлектромиографско изследване с игли - се извършва с цел да се изключи, диагностицира, опише и проследи болест на периферната нервна система и/или мускулите. Отвежда се, записва и интерпретира електрическата мускулна активност чрез използването на иглен електрод. При това в реално време се интерпретират след анализ осцилоскопните криви на апарата, които имат определени времеви и волтажни характеристики, придружени от характерни звукови феномени, породени от електрически потенциали. Изследването се извършва по време на покой и по време на различна по степен мускулна активност (най-често волева мускулна активност). 
3/Репететивна стимулация - установя и диференцира   нарушения на нервно-мускулното предаване при миастения, синдромът на Итън-Ламбер и др. Това изследване представлява записване на мускулни отговори, получени от приложени серии от електрически нервни стимулации с определена честота в покой и в разрични интервали след физическо натоварване.
4/Изследване на тремор - записва и диференцира Паркинсонов и други видове тремор в покой и при движение.

Електродиагностичните изследвания са индивидуално планувани за всеки отделен пациент.Планът на изследванията е динамичен и често се променя в хода на самото изследване в зависимост от придобиваната информация.

Въпреки това, обобщените  данни от различни източници дават възможност да се препоръча брой изследвания за определени диагностични категории. 


Електромиография