Апаратура и оборудване
»
Апаратура и оборудване
Апаратура и оборудване

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:
- дигитален електроенцефалограф - ЕЕГ, 21-канален с фотостимулатор;
- дигитален електромиограф - ЕМГ;
- транскраниален магнитен стимулатор - ТМС;
- дигитален електрокардиограф - ЕКГ, 6-канален;
- офталмоскоп.

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ,
съгласно утвърдения медицински стандарт по нервни болести

СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СОФТУЕР,
одобрен от НЗОК и НОИ.
Електромиография